IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Potujońći otok v Kinodvoru odpovedanPotujońći otok v Kinodvoru odpovedan

Spo??tovani,

ob ??alostni novici o smrti gospoda Silvana Furlana, direktorja Slovenske kinoteke, Vam sporońćamo, da je predstavitveni veńćer filmskega festivala Kino Otok v ponedeljek, 25.aprila v Kinodvoru odpovedan.

O tem, kdaj bomo Potujońći Otok pripravili v Kinodvoru, boste naknadno obve??ńćeni.

Hvala za razumevanje in kmalu nasvidenje.