IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » uganka #2uganka #2

pod borovci na pla??i

Tokrat bomo uganko nekoliko obrnili v kreativno smer, ki nekaterim očitno zelo ustreza. Kot je znano, bodo imetniki FESTIVALSKIH KARTIC imeli mo??nost brezplačnega bivanja v prilo??nostnem KINOKAMPU, bodisi v svojih ??otorih, bodisi v velikem skupnem ??otoru. KINOKAMP bo postavljen pod borovci na ekskluzivni lokaciji izolske pla??e pri svetilniku in bo nudil najbolj pristno do??ivetje filmskih počitnic, ki jih obljublja KINO OTOK. Ker KINOKAMP ni najbolj posrečeno ime, vas spra??ujemo po va??ih predlogih: i??čemo torej njegovo novo ime!

Va??e predloge po??ljite na web@isolacinema.org najpozneje do 14. maja točno opoldne! Najbolje zvenečega bomo nagradili z novim poimenovanjem in nagrado. Nagrada je – FESTIVALSKA KARTICA, seveda!

pusti sporočilo

Logged in as . Logout »