IsolaCinema - KinoOtok » zavod otok

zavod otok

Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana je leta 2003 ustanovil Vlado ?�kafar, slovenski filmski ustvarjalec, dolgoletni programski vodja Slovenske kinoteke in snovalec slovenske art kino mre??e.

Osrednji projekt zavoda Otok je filmski festival Kino Otok – Isola Cinema, mednarodni festival kinematografij Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope s prijatelji, ki ga zavod organizira v koprodukciji s Slovensko kinoteko oziroma Kinodvorom ter Centrom za kulturo, ??port in prireditve Izola pod pokroviteljstvom Občine Izola konec maja v Izoli. Filmski festival Kino Otok – Isola Cinema v slovenski in ??ir??i regijski prostor prina??a skrbno izbrano selekcijo filmov kinematografij Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope ter njihove ustvarjalce, z namenom, da tudi v na??em okolju predstavi in popularizira pomemben segment sodobne filmske ustvarjalnosti, ki je s strani tukaj??nje filmske distribucije bolj ali manj zapostavljen. Festival načrtuje postopno ??iritev, tako filmskega programa kot tudi na druga komplementarna področja z organizacijo razstav, koncertov, filmskih delavnic in podobno. To bo dosegel z uspe??nim povezovanjem s sorodnimi in??titucijami doma in prireditvami v tujini, saj je končna ambicija festivala uveljavitev v mednarodni mre??i sorodnih filmskih festivalov. V tem smislu so ??e bili vzpostavljeni neposredni stiki z vsemi tremi ključnimi festivalskimi postajami tovrstnega filmskega programa, v Innsbrucku, v Fribourgu in v Nantesu ter najpomembnej??imi festivali v ??ir??em regijskem prostoru: Alpe Adria Cinema (Trst), Crossing Europe (Linz), Sarajevo, Motovun, Zagreb.

Skozi leto je glavna dejavnost zavoda Otok kinematografska distribucija t.i. art filmov oziroma avtorskih filmov ter organizacija kulturno-umetni??kih dogodkov oziroma dejavnosti, katerih cilj je razvijanje filmske kulture v Sloveniji, v prihodnosti pa je namen zavoda Otok svojo dejavnost raz??iriti tudi na filmsko produkcijo. Prvi film v distribuciji zavoda Otok je ruski film Babica, ki je odkup v distribucijo prejel kot nagrado za zmago na filmskem festivalu Kino Otok – Isola Cinema, kjer ga je za najbolj??i film v tekmovalnem programu festivala izbralo občinstvo. Svoje priznanje na festivalu je film ob podpori močne promocije zavoda Otok, v katero sodi tudi obisk glavne igralke filma ob predpremieri filma v Izoli in premieri v Ljubljani, upravičil tudi ob prikazovanju v redni distribuciji, saj je ??e v začetku prikazovanja v ljubljanskem Kinodvoru po??el rekordno ??tevilo obiskovalcev in ??tevilne pozitivne kritike filmskih ocenjevalcev.

Edit this entry.